Vilniaus mitų prieblanda ir sutemos

atgavimasŠįmet spalio 28 dieną sukanka 70 metų, kai Lietuvos kariuomenė įžygiavo į atgautą Vilnių. Ši sukaktis įpareigoja pagaliau pažvelgti į Vilniaus krašto istoriją be gėdos ir baimės. Kaip vienas didžiausių XX amžiaus lietuvių poetų Bernardas Braždžionis rašė: „Iš sutemų ir prieblandų išeikim, uždekim naują ugnį širdyse, vergams palikim vergo naktį klaikią, šaukiu aš, jūsų Protėvių Dvasia…”

Deja, vis dažniau galima stebėti pavojingą ir paradoksalią tendenciją: žmonės, kurie nori paminėti Vilniaus atgavimą, pradedami vadinti prosovietiniais… Jiems prikišama, kad Vilnių Lietuvai grąžino Stalinas, kad Vilniaus atgavimas lėmė Lietuvos okupaciją ir sovietizaciją.

Norėtųsi išsklaidyti miglą, gaubiančią šiuos nesenus istorinius įvykius, ir sugriauti keletą mitų. Skaityti toliau

Lietuvos SĄJŪDIS palaiko Tautos referendumą

sajudis Lietuvos žemė – Tautos gyvenimo vieta ir valstybės teritorija. Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įkūnijama prigimtinė žmogaus ir Tautos teisė laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje – Nepriklausomoje Lietuvos valstybėje. Žemė yra mūsų Motina maitintoja, dainomis apdainuota, daugelio kartų puoselėta, ji negali būti paversta į paprastą prekę. Visais laikais Lietuvos valstybė rūpinosi žemės išsaugojimu Lietuvai ir Lietuvos piliečiams. Neveltui daugiau kaip prieš 400 metų priimtame Trečiajame Lietuvos Statute netgi po Liublino unijos buvo įrašyta nuostata, kad  Abiejų Tautų Respublikos piliečiai iš Lenkijos  negalės Lietuvoje įsigyti žemės. Dėl žemės kilo 1863 metų sukilimas, kovojo 1918–1920 metų savanoriai, 1941 m. sukilėliai, 1944 – 1953 m. Lietuvos partizanai.

Mūsų protėvių prakaitu ir krauju aplaistyta žemė atsidūrė pavojuje – jei nebus imtasi ryžtingų žingsnių, jau po pusmečio tūkstančiai hektarų dirbamos, derlingos žemės pereis užsienio piliečių nuosavybėn. Tai gali stipriai paveikti rinką, pakelti žemės kainas visoje šalyje, apsunkinti galimybes mūsų ūkininkams ją įsigyti už prieinamą kainą.

Po 50 metų kolchozinių „vertybių“ brukimo, per trumpą Nepriklausomybės laikotarpį Lietuvos kaimas nespėjo atsigauti, didelis nedarbas, daug socialiai remtinų šeimų, kitur kas antra sodyba tuščia dėl milžiniškų emigracijos mastų. Neretas atvejis, kai spekuliantai, įvairūs supirkinėtojai  pusvelčiui įsigyja žemę, kurią vėliau pelningai parduoda. Bežemių vaikų ir vaikaičių  lauks emigracija arba baudžiauninkų dalia. Pradžioje turi sustiprėti Lietuvos smulkūs ir vidutiniai ūkininkai bei ekonomika, suvienodintos Europos Sąjungos išmokos žemės ūkiui ir numatyti  konkretūs saugikliai  ateityje parduodant žemę užsieniečiams.

Tie, kas teigia, jog Lietuva turi vykdyti savo įsipareigojimus Europos Sąjungai, turėtų prisiminti, kad sąlygos keičiasi, o ir pati Europos Sąjunga dar neįvykdė savo įsipareigojimų. Žemės pardavimo užsieniečiams ribojanti aplinkybė yra mažesnės Lietuvos piliečių konkurencinės galimybės dėl žymiai mažesnių nei ES vidurkis atlyginimų ir mažesnių žemės kainų Lietuvoje. Siūlome  kurti atskiras lietuvių susigrąžinimo į Tėvynę programas, skiriant jiems lengvatinėmis sąlygomis valstybinės žemės. Manome, kad užsienio šalių piliečiai bei juridiniai asmenys galėtų ribotam laikui nuomoti žemę.

Lietuvos Sąjūdžio tarybos nariai, pasirašę šį pareiškimą, nepritaria žemės pardavimui užsieniečiams ir palaiko Tautos referendumo idėją bei ragina tautiečius aktyviai įsijungti, kad ši iniciatyva taptų Tautos ginklu apginant savo žemę ir teisę į tiesioginę demokratiją.

Dr. Steponas Ašmontas, Nijolė Balčiūnienė, Tomas Baranauskas, doc. Romas Batūra, Jurgita Brasiūnaitė, dr. Kazimieras Garšva, akad. prof. Eugenijus Jovaiša, Rytas Kupčinskas,  monsinjoras Alfonsas Svarinskas, Stefanija Veversevičienė, Vladas Vilimas.

Dar kartą apie VIENYBĘ

partijosTautininkų sąjunga šiandien gavo tokį laiškelį:

KREIPIMASIS
Į LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPARLAMENTINES PARTIJAS
Dėl Lietuvos respublikos neparlamentinių politinių partijų Forumo surengimo

Įsibėgėjant naujam politiniam sezonui ir įvertinant dabartinę mūsų šalies situaciją manome, kad visoms Lietuvos neparlamentinėms politinėms partijoms vertėtų sėsti prie bendro diskusijų stalo.
Todėl siūlome surengti Lietuvos respublikos neparlamentinių partijų Forumą, kuris galėtų
įvykti Š.m. spalio 26 d. Vilniuje. Vieta – Best Western viešbutis, 11-16 valandomis. Šiuo metu Lietuvoje yra įregistruotos ir vykdo veiklą 23 neparlamentines politines partijos.
Susitikimo metu galėtume aptarti socialinę – ekonominę šalies padėtį, artejančius LR Prezidento rinkimus, rinkimus i Europos parlamentą, 2015 metų savivaldybių tarybų rinkimus, vykstančio referendumui surengti parašų rinkimo eigą, Lietuvos politinių partijų esamą finansavimo tvarką, naują Lietuvos respublikos partijų steigimo projektą ir jo galimas pasekmes, Euro įvedimo, skalūninių dujų, juvenalinės justicijos ir kitus aktualius klausimus.
Siūlome, kad partiją atstovautų 3 asmenys ir būtų taikomas 300 Lt forumo delegacijos dalyvių mokestis. Šios lėšos būtų panaudotos posėdžio salės nuomai, dalyvių maitinimui bei kanceliarinėms išlaidoms.
Teikiamos forumo diskusijų temos, pranešėjai, vieta ir laikas bus patikslinti atsižvelgus į gautus pasiūlymus.
Kiekviena partija turės galimybę, iki 10 minučių, išsakyti savo poziciją darbotvarkės klausimais.
Forume gali būti priimti dvišaliai arba bendri partijų susitarimai, pareiškimai, deklaracijos,
rezoliucijos.
Laukiame Jūsų apsisprendimo ir nuomonės dėl šio renginio iki spalio 15 d.
Forumo organizatorių vardu:
Rimantas Kumpis,
Lietuvos liaudies partijos l.e.pirmininkas
Algimantas Matulevičius,
Tautos vienybes sąjungos pirmininkas
Vytautas Kadžys
Lietuvos pensininkų partijos pirmininkas
Algirdas Paleckis
Socialistinio liaudies fronto pirmininkas

Mūsų atsakymas buvo vienareikšmis:

Pasitaręs su Tautininkų sąjungos pirmininku Gintaru Songaila, pateikiu oficialią Tautininkų sąjungos poziciją:
Dariniuose, forumuose ir iniciatyvose, kur dalyvauja antitautiškas ir antivalstybines jėgas atstovaujantis marginalas Algirdas Paleckis ir jo partija, Tautininkų sąjunga nemato galimybės bendrauti ar bendradarbiauti JOKIAIS formatais.
Pagarbiai,
Tautininkų sąjungos vicepirmininkas
Julius Panka

Tautininkų sąjungos pareiškimas

Paleckis

Tautininkų sąjungos pareiškimas

2013-10-11

Vilnius

 

Prieš keletą dienų nykštukinė bolševikuojančių piliečių grupelė, besivadinanti “Socialistiniu liaudies frontu” pareiškė, kad “jungiasi prie parašų rinkimo Referendumui dėl žemės nepardavimo užsieniečiams surengti.”

Tautininkų sąjunga, viena pirmųjų prisidėjusi prie “Referendumo iniciatyvinės grupės” kūrimo ir veiklos, atsakingai pareiškia, kad Socialistinio liaudies fronto veikėjų nėra nei tarp iniciatyvinės grupės narių, nei tarp Referendumo organizavimo koordinatorių. Jie nėra nei įpareigoti, nei kaip nors turintys moralinę teisę dalinti referendumo lapus ar dėtis Referendumo iniciatyvos dalyviais.

Šios grupelės vadeiva, vieno didžiausių Lietuvos išdavikų vaikaitis, Algirdas Paleckis prieš dešimt metų aktyviai dalyvavo Lietuvos piliečių akių dūmimo kampanijoje, agituodamas už Lietuvos stojimą į Europos sąjungą. Tauta, apkvailinta ir papirkta pigiais skalbimo milteliais ir alumi, nubalsavo už tokias stojimo į Europos sąjungą sąlygas, dėl kurių dabar iškilo pavojus mūsų žemei.  Todėl, mes manome, kad nelabai svarbu, kiek parašų jis surinks, bet savo dėmės taip lengvai neatsiplaus.

Tautininkų sąjunga niekada ir jokiomis formomis nebendradarbiaus su marginalais, niekinančiais mūsų brolių ir sesės, žuvusių 1991 metų sausio 13 dieną Vilniuje prie televizijos bokšto, atminimą ir šlovinančiais okupacinį totalitarinį režimą.

Manome, kad Socialistinio liaudies fronto pareiškimas yra sąmoninga provokacija, siekianti diskredituoti padorias organizacijas ir partijas, remiančias Tautos Referendumo idėją ir atsiribojame nuo Algirdo Paleckio ir jo gaujos, kurie neturi nieko bendro su Referendumo iniciatyvinės grupės “Tautos valia” veikla.

Tautininkų sąjungos valdyba.

Spaudos konferencija: “Referendumo iniciatyvos informacinė blokada – siekis užgniaužti demokratijos daigus Lietuvoje ar tiesiog eilinė lietuviškos biurokratijos grimasa?”

siaurassReferendumo iniciatyvinė grupė, siekianti visuotinam sprendimui pateikti trijų Lietuvos Respublikos Konstitucijos straipsnių pataisas akcentuoja, kad tenka dirbti visiškos informacinės blokados sąlygomis.

Nė vienoje visuomenės informavimo priemonėje kompleksiškai nenagrinėjami pateikti svarbiausi valstybės gyvavimo klausimai. Netgi pagal Referendumo įstatymą numatytas laikas LRT laidose iniciatyvinei grupei ir jos oponentams neskirtas taip, kaip turėtų būti padaryta.

Todėl 2013 metų spalio 9 dieną Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui įteiktas skundas, kuriuo siekiama gauti tiek informacinių laidų, kiek numato Referendumo įstatymas. Tai turi padaryti Vyriausioji rinkimų komisija ir LRT.

Taip pat referendumo iniciatoriai nori supažindinti žurnalistus su kitokiais svarbių konstitucinių normų pažeidimais Lietuvoje, kurie veda Tautą visiško išnykimo linkme, griauna valstybingumą, savarankišką ūkį, kultūrą bei švietimą, iškraipo netgi šeimos sampratą. Ir tai klastingai slepiama po dirbtinių skandalų šydu.

Dalyviai:

Pranciškus Šliužas. Referendumo iniciatyvinės grupės koordinatorius, ūkininkas, žurnalistas, visuomenininkas.

Romas Kaulinis. Referendumo iniciatyvinės grupės narys, visuomenininkas.

Aldona Jankevičienė. Teisininkė, advokatė, visuomenininkė.

Julius Panka. Referendumo iniciatyvinės grupės narys, Tautininkų sąjungos vicepirmininkas.

Spaudos konferencija: 2013-10-11 d., 11.00 val., BNS

http://sc.bns.lt/view/event.php?id=153253

Kiekvienas mokytojas privalo būti Tautininkas, bet ne kiekvienas tautininkas gali būti Mokytojas…

geleMokytojas – tai žmogus, kuris mus mokė rašyti pirmąją raidę, pažinti gamtos paslaptis, rasti ryšį su protėvių kultūra ir istorija. Mokytojas išmokė mus skaičiuoti, skaityti ir rašyti. Jis buvo šalia mūsų, kai mums buvo sunku, juokėsi su mumis iš pavykusių išdaigų, dalinosi su mumis savo ne tik žiniomis, bet ir įgūdžiais, bei išmintimi.

Mokytojas – tai ne profesija, tai pašaukimas. Mokytojas – tai istorijos kūrėjas, Jis prieš tūkstantį metų mokė uždegti ugnį, gerbti ąžuolynų rimtį, nukalti kalaviją savo Šeimai ir Tautai apginti. Mokytojas – tai mūsų ryšys su protėvių kultūra, pasaulio žiniomis, tai tėvų pagalbininkas formuojant mumyse žmogų ir lietuvį. Mokytojas, jei jis sąžiningai atlieka savo pareigas, nežiūrint visuomeninės ir politinės priklausomybės jau yra Tautininkas, jis didesnis Tautininkas už paviršinius politinius tautininkus, nes Jis dirbdamas kuria ir formuoja Tautą betarpiškai, iš esmės…

Šiandien mokytojas nėra pakankamai vertinamas valdžios ir visuomenės, jo socialinis gerbūvis ir padėtis visuomenėje yra labai priklausoma nuo politikų, nuo tų, kurie yra valdžioje.

Tautininkai sako: Šeima – Tautos pagrindas, o mokykla tai pagrindinė šeimos pagalbininkė formuojant jauną asmenybę, jaunąjį Lietuvos patriotą. Todėl mokytojas, būdamas patriotų kalvis, turi būti gerbiamas visuomenėje, turi turėti autoritetą, galimybę kasdien tobulinti savo kvalifikaciją, pilnaverčiai pailsėti ir nesirūpinti kaip savo šeimoje sudurti galą su galu.

Mokytojo alga privalo būti surišta su vidutiniu atlyginimu valstybėje ir turi ženkliai jį lenkti.

Tik tada mes galėsime būti ramūs, kad mokykla bus šeimos pareigų tęsėja, kad mokytojas bus ekspertas ir menininkas, o ne mėgėjas ir amatininkas.

Sveikinu su profesine švente visus Lietuvos mokytojus, auklėtojus ir visus švietimo sistemos darbuotojus ir įsipareigoju kovoti už Jūsų gerbūvį, dėkodamas už Jūsų pasiaukojamą darbą.

 

Tautininkų sąjungos vicepirmininkas,

Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos pirmininkas

Julius Panka

Jau prasidėjo registracija į Dieveniškių stovyklą

plakatas 2013

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga bei Lietuvos ir Latvijos forumas, siekdami glaudesnio dviejų kaimyninių giminiškų tautų bendradarbiavimo, š. m. liepos mėn. 24-28 dienomis rengia jau tradicija tapusią vasaros stovyklą jaunimui Dieveniškėse „Mūsų šaknys – baltai 2013”. Ši stovykla jaunam žmogui siūlo pažinti neišsemiamus tautiškumo ir etninės kultūros klodus. Jaunimas iš Lietuvos ir Latvijos linksmai bei naudingai praleis laiką tarp bendraamžių, įgis naujų įgūdžių ir žinių, turės galimybę pasimokyti kaimyninių valstybių kalbų.

Programoje: Baltų kalbų pamokos, amatų mokykla, baltiški žaidimai, tautiškos vakaronės, baltų karybos rekonstruktorių pasirodymas, sportas, ekskursija, filmų vakarai, baltų kultūros paskaitos, šaudymo iš lanko pamokos ir dar daug visko…

Registracija el. paštu – stovykla@tautosjaunimas.lt

Stovyklos kaina vienam asmeniui: su nakvyne bendrabutyje – 150 Lt., su nakvyne palapinėje – 100 Lt.