Lietuvos SĄJŪDIS palaiko Tautos referendumą

sajudis Lietuvos žemė – Tautos gyvenimo vieta ir valstybės teritorija. Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įkūnijama prigimtinė žmogaus ir Tautos teisė laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje – Nepriklausomoje Lietuvos valstybėje. Žemė yra mūsų Motina maitintoja, dainomis apdainuota, daugelio kartų puoselėta, ji negali būti paversta į paprastą prekę. Visais laikais Lietuvos valstybė rūpinosi žemės išsaugojimu Lietuvai ir Lietuvos piliečiams. Neveltui daugiau kaip prieš 400 metų priimtame Trečiajame Lietuvos Statute netgi po Liublino unijos buvo įrašyta nuostata, kad  Abiejų Tautų Respublikos piliečiai iš Lenkijos  negalės Lietuvoje įsigyti žemės. Dėl žemės kilo 1863 metų sukilimas, kovojo 1918–1920 metų savanoriai, 1941 m. sukilėliai, 1944 – 1953 m. Lietuvos partizanai.

Mūsų protėvių prakaitu ir krauju aplaistyta žemė atsidūrė pavojuje – jei nebus imtasi ryžtingų žingsnių, jau po pusmečio tūkstančiai hektarų dirbamos, derlingos žemės pereis užsienio piliečių nuosavybėn. Tai gali stipriai paveikti rinką, pakelti žemės kainas visoje šalyje, apsunkinti galimybes mūsų ūkininkams ją įsigyti už prieinamą kainą.

Po 50 metų kolchozinių „vertybių“ brukimo, per trumpą Nepriklausomybės laikotarpį Lietuvos kaimas nespėjo atsigauti, didelis nedarbas, daug socialiai remtinų šeimų, kitur kas antra sodyba tuščia dėl milžiniškų emigracijos mastų. Neretas atvejis, kai spekuliantai, įvairūs supirkinėtojai  pusvelčiui įsigyja žemę, kurią vėliau pelningai parduoda. Bežemių vaikų ir vaikaičių  lauks emigracija arba baudžiauninkų dalia. Pradžioje turi sustiprėti Lietuvos smulkūs ir vidutiniai ūkininkai bei ekonomika, suvienodintos Europos Sąjungos išmokos žemės ūkiui ir numatyti  konkretūs saugikliai  ateityje parduodant žemę užsieniečiams.

Tie, kas teigia, jog Lietuva turi vykdyti savo įsipareigojimus Europos Sąjungai, turėtų prisiminti, kad sąlygos keičiasi, o ir pati Europos Sąjunga dar neįvykdė savo įsipareigojimų. Žemės pardavimo užsieniečiams ribojanti aplinkybė yra mažesnės Lietuvos piliečių konkurencinės galimybės dėl žymiai mažesnių nei ES vidurkis atlyginimų ir mažesnių žemės kainų Lietuvoje. Siūlome  kurti atskiras lietuvių susigrąžinimo į Tėvynę programas, skiriant jiems lengvatinėmis sąlygomis valstybinės žemės. Manome, kad užsienio šalių piliečiai bei juridiniai asmenys galėtų ribotam laikui nuomoti žemę.

Lietuvos Sąjūdžio tarybos nariai, pasirašę šį pareiškimą, nepritaria žemės pardavimui užsieniečiams ir palaiko Tautos referendumo idėją bei ragina tautiečius aktyviai įsijungti, kad ši iniciatyva taptų Tautos ginklu apginant savo žemę ir teisę į tiesioginę demokratiją.

Dr. Steponas Ašmontas, Nijolė Balčiūnienė, Tomas Baranauskas, doc. Romas Batūra, Jurgita Brasiūnaitė, dr. Kazimieras Garšva, akad. prof. Eugenijus Jovaiša, Rytas Kupčinskas,  monsinjoras Alfonsas Svarinskas, Stefanija Veversevičienė, Vladas Vilimas.

(Visited 147 times, 1 visits today)

3 komentarai

  1. O,kaip galėtų būti kitaip? Aišku,kad Sąjūdis BŪTINAI turi šį referendumą palaikyti !Reikia daryti rimtą žingsnį- reklamai,nes dauguma žmonių tik pečiais pagūžčioja:“nieko nežinom,per jokias žinias nei sako,nei rodo,tai,kaip mes galim už nežinia ką….pasirašyti…“Labai dėl to liūdna-kiek daug parašų netenkama…Kas penktas,kuris,bent jau leidžiasi į kalbas- apšaukia,kaltindami vos ne valstybės griovimu…Tokios tokelės iš Kauno.
    Darosi baisu,kad žmonės taip abejingai žiūri į tos „šakos pjovimą,ant kurios patys sėdi“…darosi neramu,kad niekam niekas neberūpi,išskyrus tik tai,ką galima pačiupinėti,kas dar tebėra tavo-jokių minčių apie ateities kartas..
    Reikia ieškoti,(kol dar nesibaigė laikas referendumui) kelių,kaip tą „suveršintą“ tautos dalį apšviesti ,kad praregėtų,kad išgirstų,kas ištikrųjų Lietuvoje vyksta.

  2. Tai jūs kaip ir neatsisakote galimybės parduoti žemę,tik tuomet,kai bus suvienodintos konkurencingumo sąlygos?

Komentuoti: Audronė Atšaukti atsakymą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *