Kodėl Panka?

  1. Kodėl už Julių Panką turėtų balsuoti jaunimas?

Todėl, kad Julius Panka kasdien bendrauja su jaunais žmonėmis, supranta jų problemas, žino jų lūkesčius, todėl, kad jis Seime atstovaus jaunų žmonių interesus.

  1. Kodėl už Julių Panką turėtų balsuoti studentai?

Todėl, kad Julius Panka savo programoje įsipareigoja siekti, kad studentas, kuris po studijų norės gyventi ir dirbti Tėvynėje, gautų ne tik kokybišką nemokamą mokslą, bet ir padorią stipendiją, kur nebūtų mažesnė nei minimalus atlyginimas.

  1. Kodėl už Julių Panką turėtų balsuoti darbininkai?

Todėl, kad Julius Panka pasisako už progresinius mokesčius ir už valstybės reguliuojamus darbo santykius, darbininkas turi gyventi kaip baltas žmogus ir neturi būti vadinamas “juodadarbiu”.

  1. Kodėl už Julių Panką turėtų balsuoti žemdirbiai?

Todėl, kad Julius Panka griežtai pasisako prieš gimtosios žemės pardavimą turtingiems užsieniečiams, už paramą žemės ūkiui ir Ūkininko prestižo stiprinimą visuomenėje.

  1. Kodėl už Julių Panką turėtų balsuoti pensininkai? Skaityti toliau